Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Om

Vi vill se mer hjärta i politiken.

Vi är en förening för progressiva människor som delar våra värderingar oavsett religiös övertygelse. Vi är andliga på olika sätt, har olika bakgrund och använder olika begrepp för att beskriva vår tro, men en stark övertygelse om att vi kan och bör arbeta tillsammans för ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle, till försvar för demokratin och människovärdet, för sanning och transparens, mångfald, en human migrationspolitik, fungerande välfärd och fred i världen.

Vi vill vidga utrymmet för solidaritet, för försvaret av religionsfriheten som en lika självklar del av de mänskliga rättigheterna som alla andra, för medmänskligheten gentemot varandra i vårt samhälle.

Vi arbetar utifrån ledorden medmänsklighet och maktkritik.

Alla intresserade är välkomna!

Prioriterade områden

  1. Klass & ekonomisk demokrati
  2. Intersektionell feminism & inkludering
  3. Internationell solidaritet & migration
  4. Religionsfrihet & antirasism
  5. Miljö & klimat

Tro & Politik

Vi har olika religioner och livsåskådningar, men vi delar samma värdegrund om människans lika värde och behovet av en värld där hjärtat överordnas egenintresse eller lönsamhet. Vår politiska övertygelse om socialdemokratins kraft att skapa en bättre värld går hand i hand med vad som förenar oss i vår religiösa övertygelse.

Vi ser en religionsrädsla i samhället som kommer både från vänster och höger, mot religion i stort från vissa håll och mot enskilda religioner från andra håll. Etiketten ”religiös” tillskrivs en mängd ofta negativt laddade ord som krymper utrymmet att definiera sig själv och möjligheten att göra sin röst hörd. Detta leder till ökad rasism och i värsta fall hatbrott. Vi vill utmana föreställningen att tro och politik inte har med varandra att göra. Vi tänker tvärtom, i vår förening belyser vi skärningspunkten mellan tro och politik, och skapar ett forum där vi träffas, diskuterar och formulerar en politisk röst baserad på vår gemensamma värdegrund.

Verksamhetsplan

Verksamhetsmålet för föreningen är att i största möjliga mån ha alla möten öppna för alla medlemmar och att ha verksamhet där alla intresserade är välkomna. Styrelsens roll ska i första hand vara formell och organisatorisk, det vill säga att styrelsens ansvar är att ge förutsättningar för att medlemmarna ska träffas och driva politik och verksamhet.

Vi stötta och uppmuntra varandras initiativ. Förslag på verksamhet där det finns intresserade ansvariga ska prioriteras och arbetet ska utgå från ”lustprincipen”, det vill säga att det medlemmarna har lust att arbeta med är det föreningen ska arbeta med. Föreningen har en e-postlista där information om möten skickas ut.

”Nu är det nog” – en del av Hjärta

Det nationella nätverket Nu är det nog kämpar för amnesti och human migrationspolitik. Nätverket ingår som en del av föreningen Hjärta och föreningen står helhjärtat bakom och arbetar för nätverkets krav, vilka är som följer:

1. Besluta om amnesti – permanenta uppehållstillstånd – för Sveriges ensamkommande ungdomar
2. Besluta om amnesti – permanenta uppehållstillstånd – för Sveriges afghanska flyktingar
3. Tillämpa barnkonventionen – för alla barn
4. Återinför permanenta uppehållstillstånd

%d bloggare gillar detta: