Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Kontakt

Kontakta Hjärta på hjarta@minaaktiviteter.se eller genom formuläret nedan.

Styrelse för Hjärta 2023
Evamärta Granqvist (ordförande)
Anna Ardin (vice ordförande)
Erica Parkås (kassör)
Kirsti Wennerholm
(webbansvarig)
Akbar Abdul Rasul

Claes Glader
Kerstin Öhrner
Mattias Irving

Valberedning
Kai Bergendal
 (sammankallande)
Olea Huuska
Bodil Båvner

Revisorer
Hans-Olof Johansson

Andreas Jonssson (suppleant)

Hör hemskt gärna av dig med idéer och förslag på saker du skulle vilja göra inom Hjärta, vi tillämpar ”lustprincipen” och har i vår verksamhetsplan att vi ska stötta och uppmuntra varandra i att göra det var och en brinner för.

%d bloggare gillar detta: